Eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

19/6/2021

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

Op zaterdag 19 juni 2021 vond in Straatsburg de eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa plaats.

De drie medevoorzitters openden de vergadering en stelden de verschillende delen van de Conferentie voor: de Europese burgerpanels, de nationale panels en evenementen, en het meertalig digitaal platform. Daarna konden burgers, vertegenwoordigers van allerlei middenveldorganisaties, parlementsleden en ministers zich uitspreken over wat zij verwachten van de Conferentie. Ook de planning van de verschillende activiteiten werd besproken.

De twee vertegenwoordigers van de Senaat, de heer Vanlouwe en mevrouw Ryckmans, hebben deelgenomen aan de vergadering. In zijn tussenkomst heeft de heer Vanlouwe gewezen op het belang van het eerbiedigen van de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten, op de rol van de regionale parlementen en op het belang van het beginsel van de subsidiariteit.

Voor meer info: Conferentie over de toekomst van Europa: eerste plenaire vergadering

Verslag (7-288/1), uitgebracht door de heer Vanlouwe en mevrouw Ryckmans

Eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
Eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

 

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie