De Senaat stemt over het informatieverslag over meer burgerparticipatie aan de democratie

18/06/2021

Op vrijdag 18 juni 2021 besprak de plenaire vergadering het ontwerp van informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving. Het dossier is te raadplegen op de website.

Verschillende hoorzittingen werden tussen december 2019 en juli 2020 georganiseerd met alle actoren op het terrein. Vanaf november 2020 werd gewerkt aan het informatieverslag met daarin 62 vaststellingen en 57 voorstellen van aanbeveling die tijdens de plenaire vergadering werden besproken.

Het informatieverslag werd door de plenaire vergadering goedgekeurd met 36 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 6 onthoudingen.

De opname van de plenaire vergadering kan worden bekeken op het YouTube kanaal van de Senaat.

De Senaat stemt over het informatieverslag over meer burgerparticipatie aan de democratie
De Senaat stemt over het informatieverslag over meer burgerparticipatie aan de democratie
De Senaat stemt over het informatieverslag over meer burgerparticipatie aan de democratie

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat