Senaatsvertegenwoordigers bij de Conferentie over de toekomst van Europa

15/6/2021

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie werden uitgenodigd om elk vier vertegenwoordigers naar de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa te sturen.

Als vertegenwoordigers van de Senaat werden de heer Karl Vanlouwe, deelstaatsenator (Vlaams Parlement), en mevrouw Hélène Ryckmans, deelstaatsenator (Parlement van de Franse Gemeenschap), aangewezen.

De Kamer van volksvertegenwoordigers zal eveneens twee vertegenwoordigers aanwijzen.

De Senaat nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan het debat. Ga hiervoor naar de website van de Conferentie.

Karl Vanlouwe
Karl Vanlouwe
Hélène Ryckmans
Hélène Ryckmans

 

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie