COSAC, 31 mei 1 juni 2021

Op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni 2021 vond de vergadering van de COSAC plaats onder het voorzitterschap van het Portugese Parlement, de Assembleia da República. De COSAC brengt leden van de commissies voor de Europese Aangelegenheden van alle nationale parlementen van de Europese Unie, leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten bijeen. Zij bespreken belangrijke thema’s voor de Europese Unie.

De gezondheidstoestand in Portugal en in de meeste Europese landen liet echter nog steeds niet toe een fysieke vergadering te houden. Er werd dus via videoconferentie vergaderd.

De senatoren Gaëtan Van Goidsenhoven en Mark Demesmaeker namen deel aan de vergadering. De deelnemers bespraken volgende onderwerpen:

De vergadering werd afgesloten met een toespraak van de Portugese president, de heer Marcelo Rebelo de Sousa.

De opname van de vergadering kan bekeken worden op de website van de parlementaire dimensie van het Portugese voorzitterschap. Daar zijn ook alle documenten van de vergadering beschikbaar.

COSAC, 31 mei  1 juni 2021
COSAC, 31 mei  1 juni 2021

Copyright : Belgische Senaat