COMEQUITAS bekijkt de STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen

17/05/2021

virtueel bezoek aan de Senaat

Op maandag 17 mei 2021 organiseerde het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen een hoorzitting over een voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen. Volgende experten namen aan de hoorzitting deel:

Het dossier nr. 7-211 is te raadplegen op de website.

De vergadering is te bekijken op het YouTube-kanaal van de commissie.

Plenaire vergadering van 8 oktober 2019
Plenaire vergadering van 8 oktober 2019
Plenaire vergadering van 8 oktober 2019