Resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis

23/4/2021

Op vrijdag 23 april 2021 stemde de plenaire vergadering een voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19).

De tekst van het voorstel is in grote mate geïnspireerd is op de activiteiten van de Raad van Europa betreffende het gelijkheidsprincipe en meer specifiek de gendergelijkheid. Gezien de recente aanvallen op het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en wetende dat de impact van de Covid-crisis op dat vlak elke dag zwaarder weegt, wint de tekst elke dag aan actualiteitsgehalte.

Daarbij is het eerste punt van het dispositief erg duidelijk over de essentie van het voorstel: aan de verschillende regeringen van het land wordt gevraagd om de veiligheid van slachtoffers van gendergerelateerd en huiselijk geweld centraal te stellen in alle maatregelen en beleidsmaatregelen die genomen worden in reactie op de pandemie. De daaropvolgende punten van het dispositief detailleren verder dit uitgangspunt.

De gendergerelateerde aanpak van de Covid-crisis is essentieel: die aanpak staat niet synoniem voor een manvrouw benadering bij de aanpak van de uitdagingen, maar betekent zoveel als een aanpak die rekening moet houden met etnische afkomst, «ras», seksuele geaardheid, genderidentiteit, geslachtskenmerken, handicap, leeftijd, gezondheidstatus en met de internationale normen voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Het wetsvoorstel werd aangenomen met 42 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 7 onthoudingen.

Het dossier nr. 7-190 van dit wetsvoorstel is terug te vinden op de website.

De plenaire vergadering kan worden bekeken via het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat