Stemrecht voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

23/4/2021

Op vrijdag 23 april 2021 stemde de plenaire vergadering een wetsvoorstel om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. 

De Senaat heeft een aantal maanden geleden een ontwerp van bijzondere wet aangenomen dat aan Belgen die in het buitenland verblijven de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap werd niet in de tekst opgenomen omdat de aangelegenheden die de Duitstalige Gemeenschap betreffen bij wet aangenomen met een gewone meerderheid worden geregeld.

Dit wetsvoorstel werd dus ingediend om de Duitstalige Gemeenschap op één lijn te brengen met de andere Gemeenschappen en Gewesten wat het stemrecht van Belgen in het buitenland betreft. Het bepaalt dat Belgen die in het buitenland verblijven ook voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kunnen stemmen. Aangezien de procedure rechtstreeks bij gewone wet wordt geregeld, worden ook reeds de praktische regels en de aanhechtingscriteria vastgesteld.

Het wetsvoorstel werd aangenomen met 50 stemmen voor en 6 onthoudingen, en zal worden overgestuurd naar de Kamer van volksvertegenwoordigers voor behandeling daar. 

Het dossier nr. 7-174 van dit wetsvoorstel is terug te vinden op de website.

Het dossier nr. 7-119 van het voorstel van bijzondere wet is terug te vinden op de website.

De plenaire vergadering kan worden bekeken via het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

Stemrecht voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Stemrecht voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat