COMCIVITAS over maatregelen genomen tijdens een gezondheidscrisis

19/04/2021

Op maandag 19 april 2021 behandelde de Commissie voor Democratische Vernieuwing en Burgerschap het voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19).

De indieners van dit voorstel hebben vastgesteld dat, hoewel de diverse overheden in België op de Covid-19 pandemie hebben gereageerd met de bescherming van de volksgezondheid als legitiem doel, er vaak voor een «one-size-fitsall» aanpak is gekozen, waarbij weinig of geen aandacht is besteed aan de vraag hoe verschillende groepen of situaties beschermd worden.

Het voorstel van resolutie vraagt om de belangen van deze onderbelichte groepen centraal te plaatsen bij het nemen van maatregelen om de pandemie het hoofd te bieden.

De oorspronkelijke tekst van het voorstel werd tijdens deze vergadering door de commissieleden op een aantal plaatsen verfijnd. Het geamendeerde voorstel werd aangenomen met 9 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding.

Het dossier nr. 7-190 kan worden geraadpleegd op de website.

De vergadering kan worden herbekeken op het YouTube kanaal van de commissie.

COMCIVITAS over maatregelen genomen tijdens een gezondheidscrisis