Aanneming van een resolutie tegen homofobie door de plenaire vergadering

26/02/2021

Op vrijdag 26 februari 2021 vond een plenaire zitting van de Senaat plaats om ontwerpresoluties te bespreken die tot doel hebben de mogelijkheid in te voeren om anoniem een klacht in te dienen in gevallen van homofoob geweld en slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen een klacht in te dienen.

In ons land, waar iedereen vrij zou moeten zijn om te leven volgens zijn seksuele geaardheid, neemt de discriminatie van mensen die tot de LGBTQ+-gemeenschap behoren voortdurend toe. Volgens een rapport uit 2018 is de discriminatie van mensen die tot de LGBTQ+-gemeenschap behoren dat jaar met 40% toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit percentage is sinds 2019 alleen maar gestegen. Volgens een grote meerderheid van de senatoren is het van het grootste belang dat de politiediensten worden opgeleid zodat zij zich kunnen specialiseren in het gemakkelijk herkennen en aanpakken van geweld tegen mensen die tot de LGBTQ+-gemeenschap behoren.

De meerderheid van de verschillende partijen die tijdens deze plenaire zitting aanwezig waren, was van mening dat er een instantie moet komen waar LGBTQ+-personen die het slachtoffer zijn van homofoob geweld, anoniem een klacht kunnen indienen. Volgens de verschillende senatoren is er een discrepantie tussen het aantal officiële klachten over homofoob geweld en het werkelijke aantal daden waarvan LGBTQ+-personen het slachtoffer zijn. De autoriteiten kunnen zich dus geen precies idee vormen van de omvang van de betrokken strafbare feiten.

Het voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld werd door de Senaat aangenomen met een meerderheid van 49 stemmen voor en 7 onthoudingen.

Het dossier nr. 7-161 is terug te vinden op de website van de Senaat.

De opname van de vergadering is te bekijken op het YouTube kanaal van de plenaire vergadering van de Senaat.

Fotoreportage

Aanneming van een resolutie tegen homofobie door de plenaire vergadering