Hoorzitting over de erkenning van hyperelektrosensitiviteit in COMTRANS

01/02/2021

Op maandag 1 februari 2021 vond in de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden een hoorzitting plaats in het kader van een voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit.

De afgelopen eeuw is gekenmerkt door een ongekende groei van het aantal en de diversiteit aan bronnen van elektromagnetische velden. Technologische revoluties brachten ook verschillende systemen van draadloze informatie-uitwisseling tot stand, die gebaseerd zijn op het gebruik van elektromagnetische golven met een hoge pulsfrequentie, ook «microgolven» of «radiofrequenties» genoemd.

De wetenschappelijke wereld is momenteel verdeeld over de schadelijkheid van elektromagnetische hoogfrequente golven en over het bestaan van niet-thermische gevolgen. Eén van de belangrijkste obstakels voor de erkenning van elektromagnetische overgevoeligheid was de miskenning tot dusver van het (de) werkingsmechanisme(n) van de elektromagnetische velden (EMF) met lage stralingsniveaus, de niveaus waarop elektrogevoelige mensen zeggen dat ze ziek makende symptomen beginnen te voelen.

Het is hoofdzakelijk dankzij de getuigenissen van mensen die elektrosensitief zijn dat er een stand van zaken in België kan worden opgemaakt.

De volgende experten namen aan de hoorzitting deel:

Het dossier nr. 7-88/1 is terug te vinden op de website van de Senaat.

De vergadering is opnieuw te bekijken via het YouTube kanaal van de commissie.

Hoorzitting over de erkenning van hyperelektrosensitiviteit in COMTRANS