COMCIVITAS rondt de werkzaamheden af rond homofoob geweld

01/02/2021

Tijdens de vergadering van 1 februari 2021 keurden de leden van de Commissie voor de Democratische Vernieuwing en Burgerschap met ruime meerderheid van 11 stemmen voor bij 3 onthoudingen het geamendeerd voorstel van resolutie goed betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij LGBTQ+-foob geweld.  Het geamendeerde voorstel voegt de inhoud van twee eerdere voorstellen samen en voegt een aantal aspecten toe die tijdens de hoorzittingen ter sprake zijn gekomen.

Het opzet achter het voorstel is de drempel voor het indienen van een klacht bij geweld tegen LGBTQ+-personen te verlagen en daardoor het dark number inzake LGBTQ+-foob geweld-incidenten terug te dringen. Door de implementatie ervan kan een kwalitatief meer hoogstaande slachtofferbijstand worden geboden.

Het is belangrijk dat slachtoffers van dergelijke misdrijven met gegarandeerde anonimiteit bij de bestaande eerstehulplijndiensten terecht kunnen. Indien het slachtoffer dat wenst, en enkel dan, kan er ook gekozen worden voor een formele klacht bij de politie waarbij de identificerende elementen van het slachtoffer ten opzichte van de dader afgeschermd kunnen worden.

Het voorstel van resolutie zet in op een samenwerking tussen alle betrokken actoren, wat moet uitmonden in een breed gedragen, gemeenschappelijke visie.

Het voorstel van resolutie zal behandeld worden tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering van de Senaat op 26 februari 2021.

De dossiers nrs. 7-161 en 7-165 kunnen worden geraadpleegd op de website van de Senaat.

De vergadering kan worden herbekeken op het YouTube kanaal van de commissie.

COMCIVITAS rondt de werkzaamheden af rond homofoob geweld