De Senaat keurt de resolutie over de invrijheidstelling van journaliste Zhang Zhan goed

22/01/2021

Op vrijdag 22 januari 2021 werd het voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China, besproken en aangenomen in de plenaire vergadering van de Senaat.

De Chinese journaliste Zhang Zhan bracht verslag uit over het gevangenzetten van onafhankelijke journalisten en het lastigvallen van de families van coronaslachtoffers. Ze werd gearresteerd en opgesloten op beschuldiging van het «zoeken naar ruzie en het veroorzaken van moeilijkheden». In de gevangenis leeft Zhang Zhan in erbarmelijke omstandigheden. Ze werd in december 2020 veroordeeld tot vier jaar cel.

Tijdens het debat namen verschillende senatoren het woord. Er werd gesteld dat de opsluiting en veroordeling van journalisten onaanvaardbaar is: de zaak Zhang Zhan gaat dan ook volledig in tegen de mensenrechten. Onafhankelijke journalisten zoals Zhang Zhan zorgden tijdens de pandemie voor niet-gecensureerde informatie over het virus in China. De Chinese autoriteiten zetten journalisten permanent onder druk en beperken hen in hun persvrijheid en hun onafhankelijkheid.  

Een aantal senatoren stelde verder dat de situatie in China ook onze buitenlandse politiek beïnvloed. Zo heeft de Europese Unie gevraagd om naast Zhang Zhan ook andere mensenrechtenactivisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Mensenrechten en het respect voor de rechtstaat inclusief de daarin gewaarborgde vrijheden hebben een invloed op het buitenlands beleid waarvoor zowel de federale regering als de deelstatelijke regeringen verantwoordelijk zijn. Om die reden roept deze resolutie van de Senaat de federale regering en de regeringen van de Gemeenschappen en Gewesten op om de veroordeling van de Chinese journaliste Zhang Zhan aan te klagen bij de Chinese autoriteiten.

De resolutie werd goedgekeurd met 39 stemmen en 14 onthoudingen.

De opname van de plenaire zitting is beschikbaar op het YouTube-kanaal van de plenaire vergadering van de Senaat.

Het dossier nr. 7-218 is te raadplegen op de website van de Senaat.

Fotoreportage

De Senaat keurt de resolutie over de invrijheidstelling van journaliste Zhang Zhan goed