Homofoob geweld opnieuw op de agenda van COMCIVITAS

4/01/2021

Op maandag 4 januari 2021 vergaderde de commissie voor democratische vernieuwing en burgerschap opnieuw over de voorstellen van resolutie betreffende homofoob geweld die op de agenda staan.

Concreet gaat het over een voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld en een voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen.

Er werd een hoorzitting georganiseerd met volgende experten:

De opname van de vergadering is opnieuw te bekijken via het youtube-kanaal van de commissie.

Homofoob geweld opnieuw op de agenda van COMCIVITAS