COMINSTIT onderzoekt verder de aanpak van de COVID 19-crisis

11/12/2020

Voor de zomer besliste de Senaat om de aanpak van de COVID 19-crisis in België te onderzoeken. Hierbij ligt de focus op volgende twee aspecten:

Op vrijdag 11 december 2020 werd het verslag van het Waals Parlement “La gestion de la crise sanitaire de la covid-19” in de Commissie voor de Institutionele aangelegenheden voorgesteld.

De twee dossiers zijn te raadplegen op de website van de Senaat:
Dossiers nr. 7-181 en nr. 7-182.

De vergadering is te herbekijken op het YouTube kanaal van de commissie.

COMINSTIT onderzoekt verder de aanpak van de COVID 19-crisis