De samenlevingsdienst besproken in commissie

23/11/2020

Op maandag 23 november 2020 besprak de Commissie voor Democratische Vernieuwing en Burgerschap een voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst. Bij die gelegenheid werd een hoorzitting georganiseerd met de heer Cools (Vlaamse Jeugdraad), de heer Ronveaux (Service Citoyen) en mevrouw Van Innis (Service Citoyen).

Het wetgevend dossier is te raadplegen op de website van de Senaat.

De vergadering kan worden herbekeken op het YouTube Kanaal van de commissie.

De samenlevingsdienst besproken in commissie