De Senaat neemt een resolutie aan om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen

13/11/2020

Op vrijdag 13 november 2020 heeft de plenaire vergadering van de Senaat een resolutie aangenomen om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen.

Het aantal zelfstandigen in België neemt gestaag toe. Zelfstandigen zijn een essentiële categorie werknemers in het raderwerk van de economie. Hoewel vrouwen de helft van de beroepsbevolking vertegenwoordigen, is slechts een derde van de zelfstandigen en een vijfde van de werkgevers een vrouw. Vrouwelijke ondernemers hebben een groot onbenut potentieel.

Om die reden heeft de federale regering een Plan voor vrouwelijk ondernemerschap ten uitvoer gebracht. Dit plan uit 2016 is een antwoord op een vraag van de Europese Commissie.

De door de Senaat aangenomen resolutie vraagt alle regeringen in het land om het vrouwelijk ondernemerschap op een duurzame manier aan te moedigen en te ondersteunen met een veelheid aan maatregelen.

43 senatoren stemden voor, 15 senatoren stemden tegen. Er waren geen onthoudingen.

Het wetgevend dossier nr. 7-114 kan geraadpleegd worden op de website van de Senaat.

De Senaat neemt een resolutie aan om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen