De Senaat vraagt het papieren kasticket af te schaffen

13/11/2020

Op vrijdag 13 november 2020 heeft de plenaire vergadering een resolutie aangenomen die oproept tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm.

De indieners van dit voorstel meenden dat er paal en perk moet worden geteld aan de tonnen papier die dagelijks onnodig worden afgedrukt en die in het beste geval in de vuilnisbak van de winkelier belanden maar vaak op straat belanden als zwerfvuil.

De resolutie stelt voor dat er enkel nog een kasticket wordt afgedrukt als de consument dat vraagt en schuift tevens een streefdoel naar voor van drie jaar waarbinnen het kasticket volledig moet vervangen zijn door een e-ticket.

33 senatoren stemden voor, 21 senatoren stemden tegen. Er waren 5 onthoudingen.

Het wetgevend dossier nr. 7-104 kan geraadpleegd worden op de website van de Senaat.

De Senaat vraagt het papieren kasticket af te schaffen