Hyperelektrosensitiviteit op de agenda van de Commissie Transversale aangelegenheden

9/11/2020

Op maandag 9 november 2020 hoorde de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden een aantal experten van de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen en van l'Association pour la Reconnaissance de l'Électrohypersensibilité (AREHS).

Deze gedachtewisseling gebeurde in het kader van de werkzaamheden rond een voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit.

De vergadering kan worden bekeken via het YouTube kanaal van de commissie.
Het wetgevend dossier nr. 7-88 kan worden geraadpleegd op de website van de Senaat.

Hyperelektrosensitiviteit op de agenda van de Commissie Transversale aangelegenheden