De commissie voor transversale aangelegenheden wil het papieren kasticket afschaffen

23/10/2020

De Commissie voor Transversale Aangelegenheden heeft zich op vrijdag 23 oktober 2020 gebogen over het voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm. De indieners van het voorstel willen dat er enkel nog een kasticket wordt afgedrukt als de consument dat vraagt en schuift tevens een streefdoel naar voor van drie jaar waarbinnen het kasticket volledig moet vervangen zijn door een e-ticket.

Het geamendeerde voorstel van resolutie werd in zijn geheel aangenomen met 12 tegen 6 stemmen en zal op de eerstvolgende plenaire vergadering van de Senaat worden geagendeerd.

Het wetgevend dossier nr. 7-104 is te raadplegen op de website van de Senaat.
De vergadering van de commissie is te herbekijken op het YouTube kanaal van de Senaat.

De commissie voor transversale aangelegenheden wil het papieren kasticket afschaffen
De commissie voor transversale aangelegenheden wil het papieren kasticket afschaffen

Copyright : Belgische Senaat