Vrouwelijk ondernemerschap wordt ondersteund door COMTRANS

5/10/2020

De Commissie voor Transversale Aangelegenheden keurde op maandag 5 oktober 2020 het voorstel van resolutie goed om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen. Het geamendeerde voorstel werd aangenomen met 9 tegen 4 stemmen.

Meer informatie over dit voorstel is terug te vinden in het wetgevend dossier nr. 7-114.

Het voorstel van resolutie zal één van de komende weken besproken worden in de plenaire vergadering van de Senaat.

Vrouwelijk ondernemerschap wordt ondersteund door COMTRANS