De Senaat definieert zijn standpunt inzake partnergeweld

10/07/2020

Op 10 juli 2020 sprak de plenaire vergadering van de Senaat zich uit over een voorstel van resolutie over partnergeweld. Volgend op een lange reeks hoorzittingen, aangevat op 6 december 2019, werd dit voorstel van resolutie voorgesteld en aangenomen in het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Het wetgevend dossier nr. 7-123 geeft een overzicht van de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden. 

De plenaire vergadering heeft het voorstel van resolutie met 42 leden voor, geen tegenstemmen en 13 onthoudingen aangenomen. 

De resolutie zal worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de minsiter van Werk, Economie en Consumenten, aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de voorzitters van de parlementen van de Gewesten en de Gemeenschappen, aan de minister-presidenten van de Gewesten en de Gemeenschappen.

De Senaat definieert zijn standpunt inzake partnergeweld