De Senaat roept op om dr. Ahmadreza Djalali, veroordeeld in Iran tot de doodstraf, vrij te laten

10/07/2020

Op 10 juli 2020 besprak de Senaat bij hoogdringendheid het voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf is veroordeeld.

Dr. Djalali is een Iraans-Zweedse urgentiearts en is gastdocent aan de VUB waar hij coördinator is van de master na master “rampspoedgeneeskunde”. Hij is op 25 april 2016, tijdens een werkbezoek in Iran, opgepakt door de Iraanse veiligheidsdiensten. Na een proces waarvan de eerlijkheid door velen is betwist, werd dr. Djalali ter dood veroordeeld.

In 2017 heeft de Senaat reeds een resolutie aangenomen om de vrijlating van dr. Djalali te bewerkstelligen. Heel wat andere parlementaire assemblees in België, Europa en de wereld hebben dergelijke demarches gedaan. Helaas is dat allemaal zonder gevolg gebleven. Integendeel, de situatie van dr. Djalali is nog precairder geworden. Daarenboven is bevestigd dat de doodstraf niet meer kan worden teruggeschroefd.

Het voorstel van resolutie werd eenparig met 55 stemmen aangenomen en zal worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie, aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de voorzitters van de parlementen van de Gewesten en de Gemeenschappen, aan de minister-presidenten van de Gewesten en de Gemeenschappen.

De Senaat roept op om dr. Ahmadreza Djalali, veroordeeld in Iran tot de doodstraf, vrij te laten