Het adviescomité voor gelijke kansen zet het vrouwelijk ondernemerschap op de agenda

12/06/2020

Op vrijdag 12 juni 2020 stond het Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen op de agenda van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Het wetgevend dossier nr. 7-114 kan worden geraadpleegd op de website van de Senaat.

In het kader van de bespreking, werd een hoorzitting georganiseerd met volgende experten:

De vergadering van het adviescomité kan worden herbekeken op de website.

Het adviescomité voor gelijke kansen zet het vrouwelijk ondernemerschap op de agenda
Het adviescomité voor gelijke kansen zet het vrouwelijk ondernemerschap op de agenda

Copyright : Belgische Senaat