Commissie voor de Transversale Aangelegenheden bespreekt twee resoluties

8/06/2020

Op maandag 8 juni 2020 besprak de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden twee resoluties. 

Het voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België werd uiteindelijk verworpen met 9 stemmen tegen 8. Het wetgevend dossier is hier terug te vinden.

Het voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falung Gong en bij Oeigoeren, werd aangenomen met 13 stemmen tegen 3 stemmen bij 1 onthouding. Het wetgevend dossier kan hier geraadpleegd worden.

Beide voorstellen van resolutie staan op de agenda van de plenaire vergadering van vrijdag 12 juni 2020.

De vergadering van de commissie kan hier opnieuw bekeken worden.

Commissie voor de Transversale Aangelegenheden bespreekt twee resoluties
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden bespreekt twee resoluties

Copyright : Belgische Senaat