Vraag om uitleg nr. 5-4567

5-4567 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de diabetesmedecijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9366