Aangenomen op 13 juli 2018:
Informatieverslag over de verbetering van de luchtkwaliteit

Focus

Nieuwe senator: Lionel Bajart
Overlijden van oud-senatoren  9/10/2018

Informatieverslagen

Agenda

Vergaderingen deze week

Wetten - Resoluties - Belangenconflicten

Belangenconflict over een nieuwe onverenigbaarheid tussen een parlementair mandaat en een lokaal uitvoerend mandaat  10/10/2018

Europa en de wereld

Wereldcongres van ereconsuls  9/10/2018

Institutioneel nieuws

Protocolakkoord inzake mededelingen en voorlichtingscampagnes  19/6/2018

Colloquia - Evenementen

Bezoek dé (online) expo "de kleuren van de bevrijding - het wandtapijt vertelt"  19/6/2018

Burgers - Junior

De ombudsman in een open en participatieve samenleving  1-3/10/2018

Sporen uit het verleden

Charles de Broqueville: "Dit volk kan verslagen worden, maar nooit onderworpen"  20/7/2018

 Infobrochure