Sporen uit het verleden

Welke wetgeving heeft uw leven beïnvloed? Hoe verliep het leven binnen de muren van het Parlement? Welke senatoren vochten voor uw rechten? Deze rubriek vertelt onverwachte verhalen gebaseerd op documenten uit het archief van de Senaat.

Wilt u zelf met het Senaatsarchief aan de slag gaan? Dat kan! Ga naar onze contactpagina of download hier het archiefreglement (pdf).

Gaston Pulings

Het kleine Senaatspersoneel in de Groote Oorlog

Brussel, 1917. Een dertiger verlaat bezorgd de Nationale Bank. Daar heeft hij net een bijzonder hoge geldsom afgehaald. De dertiger is Gaston Pulings, de geldsom het totaal van de wachtgelden voor het Senaatspersoneel.

gepubliceerd op
17/06/2019

Een souvenir van de Pfadfinder

Duitse Pfadfinder laten ongewone sporen na in de Senaat

Tijdens de bezetting lieten trotse Duitse 'Pfadfinder' hun souvenir na in het archief van de Senaat...

gepubliceerd op
27/02/2019

Charles de Broqueville

Charles de Broqueville: "Dit volk kan verslagen worden, maar nooit onderworpen"

4 augustus 1914 - Voor België begint de oorlog. In het Parlement spreekt regeringsleider de Broqueville zijn toehoorders moed in.

gepubliceerd op
20/07/2018

Paul Berryer

Paul Berryer, katholiek engagement in goede en slechte tijden

De katholieke senator Paul Berryer wordt vlak voor de oorlog Minister van Binnenlandse zaken. Vanuit het Franse badplaatsje Sainte-Adresse leidt hij de dienst vluchtelingen en schoolkolonies.

gepubliceerd op
25/05/2018

Ernest Solvay

Solvay: vooruitgangsoptimisme in de Senaat

Ernest Solvay is één van de stamvaders van het alom bekende chemische bedrijf Solvay. Tijdens de Eerste Wereldoorlog besteedt deze 'captain of industry', chemicus én gewezen senator, een deel van zijn fortuin aan de voedselvoorziening in het hongerlijdende België.

gepubliceerd op
13/03/2018

Diplomaat kiest voor het thuisfront

Diplomaat kiest voor het thuisfront

Als Buitenlandminister van Koning Leopold II begeeft Paul baron de Favereau zich op het hoogste nationale en internationale politieke niveau. De Eerste Wereldoorlog schudt de kaarten echter grondig door elkaar. De diplomaat doet wat de regering vraagt en keert terug naar zijn kleine Belgische dorp Bende-Jenneret...
(Portret van Senaatvoorzitter Baron Paul de Favereau - coll. Belgische Senaat, Philippe Swyncop, 1920)

gepubliceerd op
18/01/2018

Senator ter dood veroordeeld

Senator ter dood veroordeeld

De leden van de Belgische Hoge Vergadering ontsnappen niet aan de beschuldigingen en vervolgingen van de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het overkomt ook Léon Colleaux.

gepubliceerd op
27/11/2017

Aristocraat aan het Front

Aristocraat aan het front

Natuurlijk heeft de adel zijn eigen rol in het oorlogsverhaal. Senator Robert d’Ursel meldt zich meteen als vrijwilliger bij het Belgische leger. Zijn militaire parcours start aan de IJzer, maar verschilt danig van dat van de gemiddelde loopgravensoldaat...

gepubliceerd op
10/10/2017

Antoine Depage, meer dan één afspraak met de geschiedenis

Antoine Depage, meer dan één afspraak met de geschiedenis

Antoine Depage bouwde tijdens de Eerste Wereldoorlog op een zeer vernieuwende en succesvolle manier de medische zorg uit voor gewonde soldaten. Na de Groote Oorlog werd hij tegen wil en dank senator. Wie was deze man en waar vocht hij voor in de Senaat en daarbuiten? Lees zijn eigenzinnig parcours als arts en als politicus en laat je inspireren door zijn engagement.

gepubliceerd op
21/08/2017

Eugène Goblet d'Alviella, senator en minister

Eugène Goblet d'Alviella, senator en minister...

Het moet je maar overkomen. Je wordt lid van de regering, maar je krijgt geen concrete bevoegdheden. Zou het Graaf Eugène Goblet d'Alviella gevleid hebben dat ze hem vroegen? Minister zonder portefeuille, het klinkt in onze hedendaagse oren een beetje als een soort politieke troostprijs. Sinds 1950 worden geen Ministers zonder portefeuille meer benoemd. De laatste was Octave Dierckx in 1949. Daartegenover worden wel nog regelmatig Ministers van Staat benoemd. Vandaag is dat een eretitel als erkenning voor staatsmanschap en verdienstelijkheid. Honderd jaar geleden, echter, maakte het toekennen van beide titels deel uit van een doordachte politieke strategie.

gepubliceerd op
11/07/2017

De Senator en de Onbekende Soldaat

De Senator en de Onbekende Soldaat

Senator Jean-Alphonse Carpentier was oorlogsvrijwilliger tijdens de Groote Oorlog. De moed en de zelfopoffering die hij zag, wilde hij direct na de oorlog vereeuwigd zien in een monument ter ere van de onbekende soldaat. Wie was deze senator die streed voor erkenning en respect van allen die vochten voor het vaderland?

gepubliceerd op
6/06/2017

Diplomaten lenigen hongersnood in bezet België

Diplomaten lenigen hongersnood in bezet België

Kort na de Eerste Wereldoorlog bracht het Parlement hulde aan drie uitzonderlijke buitenlandse diplomaten. Tot op heden zijn zij de enige buitenlanders van wie het borstbeeld prijkt in de wandelgangen van de Senaat.

gepubliceerd op
19/04/2017

Hartenkreet van een terdoodveroordeelde

Hartenkreet van een terdoodveroordeelde

Een bijzondere ontdekking in het Halfrond van de Senaat met verstrekkende gevolgen…
Kort na de Eerste Wereldoorlog ontdekt senator Etienne de Vrière in zijn lessenaar een briefje met een ongewone smeekbede.
Waarom liet Oscar Hernalsteens, één van de beklaagden die hier werd berecht en ter dood veroordeeld door de Duitse bezetter, dit bijzondere papiertje achter tijdens zijn proces?

gepubliceerd op
08/03/2017

Alexandre Braun

Duitse oorlogsrechtbank in de Senaat

Advocaat Alexandre Braun is senator wanneer op 4 augustus 1914 de Groote Oorlog uitbreekt. Hoe beleeft hij, van Duitse origine, de oorlog en de Duitse bezetting?

gepubliceerd op
07/02/2017

Het Parlement tijdens de Groote Oorlog

Het Parlement tijdens de Groote Oorlog

Midden in het zomerreces, op 4 augustus 1914, roept Koning Albert I alle Kamerleden en Senatoren samen in een bijzondere zitting.

gepubliceerd op
04/08/2014