Institutioneel nieuws

19/06/2018

Protocolakkoord inzake mededelingen en voorlichtingscampagnes

Op 19 juni 2018 ondertekenden de voorzitters van de Senaat, de Kamer en de deelstaatparlementen in de Senaat een protocolakkoord 'betreffende de controle, tijdens de sperperiode voor de lokale verkiezingen op 14 oktober 2018, van de voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes van de parlementsvoorzitters en de regeringsleden'.

De controle op die mededelingen en voorlichtingscampagnes wordt verricht door elk parlement afzonderlijk of door een orgaan dat daartoe door een parlement wordt aangewezen. Alle controleorganen hanteren dezelfde toetsingsnorm: ze gaan na of de mededeling of campagne van de parlementsvoorzitter of het regeringslid er niet toe strekt het persoonlijke imago van de betrokkene of dat van zijn politieke partij te verbeteren.

De controleorganen stemmen hun interpretatie van die toetsingsnorm op elkaar af. Daartoe sloten de assembleevoorzitters al in het verleden protocolakkoorden, onder meer voor de lokale verkiezingen van 8 oktober 2006 en 14 oktober 2012. Nu hebben de parlementsvoorzitters een protocolakkoord gesloten voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018.