Institutioneel nieuws

28/05/2018

"Gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen" nu ook voor Waals Parlement

In het Belgisch Staatsblad van 28 mei jl. verscheen een bijzonder decreet van 11 mei 2018 van het Waals Gewest dat een gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van het Waalse Parlement verplicht maakt. Dit betekent dat elke kandidaat op de lijst van het andere geslacht moet zijn dan de kandidaat die een plaats hoger of lager staat. Het Waals Gewest voerde dit principe eerder reeds in voor de verkiezingen voor de lokale besturen in het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering.

Door dit bijzonder decreet met een meerderheid van twee derden aan te nemen, maakte het Waals Parlement gebruik van zijn zgn. constitutieve autonomie. De Grondwet maakt het mogelijk dat de bijzondere wetgever aanduidt welke elementen over de verkiezing, samenstelling en werking van het Parlement van de Vlaamse Gemeenschap, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van het Waals Gewest door die parlementen zélf worden geregeld. Voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is geen bijzondere meerderheid vereist en volstaat een gewone wet om dit mogelijk te maken. Dit geeft de deelstaten de mogelijkheid om zelf de werking en de organisatie van hun eigen instellingen te bepalen.

De Zesde Staatshervorming heeft de constitutieve autonomie van de deelstaten verder uitgebreid. De gemeenschappen en de gewesten hebben er sedertdien reeds herhaaldelijk gebruik van gemaakt.