Focus

In deze rubriek wordt een actueel onderwerp in de kijker geplaatst.
17/10/2018 Hoorzittingen slimme samenleving
9/10/2018 Nieuwe senator: Lionel Bajart
Overlijden van oud-senatoren
8/10/2018 97 concrete aanbevelingen over de luchtkwaliteit
17/09/2018 Hoorzittingen voor informatieverslag slimme samenleving
20/07/2018 Informatieverslag over de verbetering van de luchtkwaliteit
8/05/2018 Herdenking einde W.O. II in Europa
24/04/2018 Belangenconflict over wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie
17/04/2018 Dierenwelzijn in Grondwet: hoorzitting met prof. Johan Braeckman (filosofie - UGent) en prof. Christel Moons (ethologie en dierenwelzijn - UGent) op vrijdag 20 april 2018 om 14u15)
21/03/2018 “De zorg voor dieren als wezens met gevoel” in de Grondwet: hoorzitting prof. Johan Braeckman (UGent)
Vrijdag 23 maart 14u15
22/02/2018 Informatieverslag Luchtkwaliteit
14/02/2018 Belangenconflict over wetsontwerp tot wijziging van de wet over de uitoefening van gezondheidszorgberoepen
9/02/2018 Belangenconflict over de pensioenregeling van contractuele personeelsleden in de publieke sector
29/01/2018 Kunstroof
19/01/2018 Luchtkwaliteit
12/01/2018 Hoorzittingen over de bestrijding van kunstroof
09/01/2018 Minister van Staat Philippe Maystadt (1948-2017)
15/11/2017 Onderwijs centraal op Koningsdag
11/11/2017 Herdenking van de Wapenstilstand in het Federaal Parlement
26/10/2017 De menselijke en financiële kost van klimaatverandering
26/09/2017 SUPERDEMOCRATIE, tentoonstelling, lezingen, statements en salons
26/07/2017 Contractuele aanwerving van een attaché-ingenieur – Verantwoordelijke voor de Technische Installaties
03/07/2017 Telegram n.a.v. het overlijden van mevr. Simone Veil
14/06/2017 Bezoek van de Voorzitter van het Indisch Hooggerechtshof
07/06/2017 Ontmoeting met de Voorzitster van de Nederlandse Eerste Kamer
15 - 16/05/2017 Naar een Samenlevingsdienst in België ?
08/05/2017 Herdenking van het einde van W.O. II in Europa
25/04/2017 De kwestie van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika
29/03/2017 De Conferentie van de Assembleevoorzitters in de Senaat
08/03/2017 Gendergelijkheid, een duurzame ontwikkelingsdoelstelling
07/03/2017 Uitreiking van de Odisseaprijs
21/02/2017 Officieel bezoek van Jean-Claude Juncker in het Federaal Parlement